.

Algemene voorwaarden

 

Privacy
Computersall respecteert uiteraard uw recht op privacy en houdt uw persoonsgegevens geheim. Uw gegevens worden uitsluitend ten behoeve van het aan u leveren van bestellingen en diensten gebruikt. Wij verstrekken uw persoonlijke informatie dus nooit aan derden, tenzij wij dat wettelijk verplicht zijn.

Copyright
Als u, zonder schriftelijke toestemming vooraf, informatie van onze website overneemt en of op enigerlei wijze verspreidt maakt u mogelijkerwijs inbreuk op copyright van derden. Het is daarom niet toegestaan welke informatie dan ook zonder schriftelijke toestemming over te nemen van onze website. Voor het ontwerp van de website zelf en enkele foto''s geldt het copyright van Computersall.

Algemene voorwaarden
Op al onze diensten, gepubliceerde producten en prijzen hanteert Computersall de Nederlandse Wet- en Regelgeving. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling en alle producten, geleverd of te leveren door Computersall. Is er eventueel een aanvullende afwijkende schriftelijke overeenkomst met Computersall, dan prevaleren de voorwaarden in die overeenkomst boven de hier genoemde.

1. Prijzen en betaling
 Al onze prijzen zijn in EURO, inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, tenzij anders vermeld. Alle genoemde prijzen gelden onder voorbehoud. Betaling kan geschieden door middel van iDEAL, PayPal en overschrijving. Producten worden niet geleverd voordat het totaalbedrag van de bestelling (inclusief order-, verzendkosten en belastingen) door ons is ontvangen.

2. Verzenden van bestellingen
  Het verzenden van alle bestellingen van Computersall naar u, wordt door eigen beheer verzorgd. Nadat uw betaling door Computersall is ontvangen en indien het product voorradig is, zal uw bestelling binnen 2 werkdagen worden verzonden. Indien uw product niet beschikbaar is, wordt u daarvan zo spoedig mogelijk kennis gegeven en heeft u het recht op kosteloze teruggave van het aan Computersall betaalde bedrag. Levertijd van een niet beschikbaar product net als leveringen buiten Nederland kan meer dan 10 werkdagen omvatten. Computersall houdt u gedurende deze tijd op de hoogte van de status van uw bestelling per e-mail. In het geval dat uw product als pakket wordt afgeleverd, ontvangt u zo spoedig mogelijk een track-and-trace-code van Computersall.

3. Retourneren
 Bestellingen gedaan via onze webwinkel mogen gedurende 14 dagen na ontvangst, zonder opgave van redenen, geretourneerd worden aan Computersall. Na mededeling van de herroeping is de koper verplicht de goederen binnen 14 dagen te verzenden naar het adres van Computersall. De verzendkosten die hiermee gemoeid zijn draagt de koper. De koper draagt tevens een zorgplicht in geval van retournering van het product, inclusief de aflevering van het product bij Computersall. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een onzorgvuldige behandeling en/of aflevering. Indien het product niet in dezelfde staat door Computersall wordt ontvangen als u heeft ontvangen, inclusief eventuele toebehoren en originele verpakking, wordt er een beroep gedaan op het opschortingsrecht dat Computersall toekomt tot de schade is vergoed. Niet of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. Retourzendingen die niet compleet zijn worden niet, of slechts gedeeltelijk vergoed.

Het aankoopbedrag wordt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 8 werkdagen na ontvangst van het geretourneerde product gerestitueerd op het rekeningnummer waarmee u betaald heeft, tenzij anders verzocht.

4. Annuleren
Bestellingen gedaan via de webwinkel kunnen zonder opgave van redenen worden geannuleerd per e-mail. Zie punt 3 Retourneren en punt 2 Verzenden van bestellingen . 

5. Standaard-bestellingen
Onder standaard-bestellingen worden verstaan, alle bestellingen van producten afgebeeld op de webwinkel van Computersall.